Италияда «Астана Опера» Мемлекеттік академиялы? опера ж?не балет театрыны? симфониялы? оркестріні? гастролі ?туде

А?ымда?ы жылды? наурыз айында ?ткен «?аза?стан – балалы? ша?ымны? аспаны» атты ?аза?станны? Италияда?ы м?дениет к?ндеріні? жал?асы ретінде Елшілікті? ?олдауымен Италияны? Сицилия айма?ында бас дирижер, ?аза?стан Республикасыны? е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитденовті? бас?аруымен «Астана Опера» Мемлекеттік академиялы? опера ж?не балет театрыны? симфониялы? оркестріні? гастролі ?туде.

Итальянды? ж?ртшылы??а еуропалы? классика, ?аза? фольклорлы? ж?не заманауи музыка шы?армалары ?сынылуда.

25 шілдеде оркестр музыканттары Катания ?аласында ?нер к?рсетті. «Шы?ыс пен Батыс арасында?ы музыка: Еуропа ж?не ?аза?стан» ?ранымен ?ткен концерт адамдарды ынтыма?ты? ж?не бірін-бірі ??рметтеу рухында жа?ындастыра алатын м?дени диалогты? тамаша ?лгісі болды. Ж?ртшылы? ?аза?станды? музыканттарды? к?рсеткен ?нерін аса жылы ?абылдады.

Сицилияда?ы ?орытынды концерт 31 шілдеде Джела ?аласыны? ата?ты антикалы? театрыны? сахнасында ?теді. Б?л гала-концертте танымал ?аза?станды? классикалы? ж?не д?ст?рлі музыка композиторларыны? шы?армалары орындалады.

«Астана Опера» театрыны? симфониялы? оркестріні? гастролі итальянды? жо?ары ?нерді ба?алаушыларды бізді? елді? м?дениетімен, д?ст?рлерімен ж?не музыкалы? туындыларымен жа?ыныра? таныстыруды? тамаша м?мкіндігі болып табылады.

М?ндай ау?ымды, ?ызы?ты ж?не шынымен к?ркем жобаларды ж?зеге асыру ?аза?станды? ж?не итальянды? ж?ртшылы?ты? гуманитарлы? байланысыны? ?р алуанды?ын байыта т?седі, деп итальянды? к?рермендер атап ?туде.

http://mfa.gov.kz   

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры