Пьер Луиджи Пицци: «Аттила» ?ойылымыны? репетициясы ?ызу ж?ріп жатыр

загруженное«Астана Опера» театрыны? ?лемдік т?саукесеріне орай т?рт кеш ?теді. Басты кеш – 2013 жылды? 21 ?азаны – Дж. Вердиді? «Аттила» операсыны? т?саукесері. К?рермен назарына ?сынылатын опералы? спектакльді дайындау?а аттары ?лемге ?йгілі шеберлер ша?ырылды. ?оюшы режиссері, сценографы, костюм ж?ніндегі суретшісі – ?лемге белгілі итальянды? шебер, Францияны? ??рметті Легионы Орденіні? иегері Пьер Луиджи Пицци. Тамаша режиссер б?гінгісі мен ж?мысы жайлы, алда?ы жоспарлары туралы айтып берді.

Пьер Луиджи Пицци Астана?а 12 ?азанда келді. Б?л маэстроны? елорда?а осымен екінші сапар шегуі. «Мен ?аза?стан?а бірнеше ай б?рын  «Астана Опера» театрыны? ?ртістер ж?ніндегі директоры Уильям Грациозиді? ша?ыруымен келгенмін, ?зіні? ынта-жігерімен жа?а ?нер ша?ыра?ын бірден ?нату?а м?жб?р еткен театр директоры Т?леген М?хамеджановпен кездестім. Бірнеше к?н б?рын Камералы? залда, ?те жо?ары де?гейде ?ткен концертте болдым. Б?рінен де мені «Астана Опера» оркестріні? бірінші скрипкашысы Ба?дат ?білхановты? орындауында?ы Жюль Масснені? «Таис» операсыны? «Тол?ануы» тебірентті. Кезінде Венецияда?ы «Ла Фениче» театрында осы операны ?ой?ан с?ттерім есіме т?сіп кетті», – дейді Пицци.

?азір Пьер Луиджи Пицци Дж. Верди операсыны? ?ойылымы мен сахналануымен ж?мыс жасап жатыр. Ол ?аза?стан?а Италиядан жеткізілген костюмдер мен декорацияларды дайындады. «Астаналы? «Аттила»?ойылымы Рим театры операсыны? жуырда?ы ?ойылымынан бастау алады, алайда б?л д?л сондай спектакль болмайды. Бізге декорацияларды ?аза?станды? ке? сахна?а сай ке?ейтуге тура келді. ??ндарды? костюміне келсек, олар ?ызы?ты этникалы? компоненттермен м?лдем жа?аша жасалды. Басым б?лігі ?арамен, алтын ж?не а?пен ?йлесетін ?ызыл т?сті», – дейді маэстро.

загруженное (1)Елімізді? бас театрында ?тетін ?ойылымны? т?саукесеріне санаулы к?н ?алды, репетиция толы? ??рамда ж?ріп жатыр. «Бас кейіпкер Елдар ?бдіраза?ов атал?ан ?ойылым?а ?уана  ?атысты. Мен Аттиланы? кейіпін адамгершілігі мол ?рі ?айсар, со?ыста батыр ?рі адал, махаббат?а келгенде мейірімді ?рі ??мар, ??дай алдында момын адам етіп шы?ардым. Мен ??рамда?ы ?ртістерді? барлы?ына ?лкен ??рметпен ?араймын, ?сіресе дирижерВалерий Гергиевке ерекше сенемін», – дейді Пицци.

«Аттила» ?ойылымынан кейін «Астана Опера» театрымен серіктестікті жал?астыр?ы?ыз келе ме деген с?ра??а маэстро, та?дырды? жаз?аны болар, б?л жерге та?ы келемін деп ?міттенемін деген жауап ?атты.

загруженное (2)

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры