Марко Боэми. Дирижер, пианист

Жа?сы дирижер психолог бола білгені д?рыс

«Астана Опера» театрына Италиядан келген дирижер пианист Марко Боэми осылай дейді.

«Астана Опера» театрына ?з т?жірибесімен б?лісу ?шін Италиядан арнайы ?нер иесі келді. Танымал италиялы? дирижер, пианист Марко Боэми: «?аза? музыканттарыны? к?сіби де?гейіне т?нті болдым. Оларды? бойында білгенін арттырып, одан ?рі жетілдіруге деген ??лшыныс бар. Интузиазм – ?нер адамдарына е? ?ажет ?асиет. Музыканттар таби?атынан ерекше болып жаратылады. Негізгі к?сібіміз бен жанымыз егіз. Біра?, ?нерге деген адалды? екіні? бірінде бола бермейді. Астанада керісінше, интузиаст ?ртістер баршылы?. Мені? міндетім – олар?а білгенімді ?йрету»,-дейді.

Т?рт жасында пианист боламын деп шешекен ?нер иесі б?л турасында: «Б?л о?и?а мені? есімде жо?. Біра?, бір к?ні балаба?шадан келе сала, анама «мені? пианист бол?ым келеді», деппін. Жарайды, ?мірі?е ??лды?, деп ата-анам бірден ?олдау к?рсетіпті. Негізі отбасымнан ма?ан дейін еш?андай музыкант шы?па?ан екен. Уа?ыт ?те пианист ретінде ата?ым шы?ты. Алайда, ойлана келе, дирижер болу ?шін жарал?анымды т?сіндім. ?йткені музыканы? ?адірін біліп, оны? ?семдігіне к?з жеткізу ?шін пианиноны ме?геру азды? етеді екен. Ма?ан оркестрмен ж?мыс істеу ?ажет болды»,-дейді.

«Жа?сы дирижер музыкант ?шін психолог бола білгені д?рыс. «Мен – басшымын. Айттым, бітті», деген принцип сахна ?нерінде ж?рмейді. Мен к?птеген музыканттармен ?ызметтес болдым. Павароттио?ай берілетін ?нші емес. Рената Брузо айт?ан?а к?не ?оймайды. Біра?, оларды? бірі де ма?ан ?арсылы? к?рсеткен емес», дейді дирижер.

«Мен «Аттиланы» ?ой?анымда астаналы?тарды? ?серіне т?нті болдым. Д?л осындай жылы, ?арапайым, са?ына ?арсы алатын, ?р ?ойылымнан л?ззат алатын к?рерменді б?рын-со?ды к?рмеппін. Мен ?аза?станды?тар осы жылылы?ты, осы ?она?жайлылы?ты, театр?а, опера?а деген ??штарлы?ты са?тап ?алса екен деп тілеймін»,-дейді италиялы? пианист.

 

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры