БА?ШАСАРАЙДЫ? МАХАББАТ Б?Р?А?Ы © www.astana-akshamy.kz/

«Астана Опера» мемлекеттік опера ж?не балет театрыны? сахнасында жа?а ?ойылымны? премьерасы ?тті. Б?л жолы ?нерс?йер ?ауымны? назарына «Ба?шасарай б?р?а?ы» атты драмалы? балеті ?сынылды.

Орысты? ?лы а?ыны Александр Пушкинні? аттас поэмасыны? желісімен сахналан?ан туынды тамырын ?ткен ?асырды? отызыншы жылдарынан тартады. Содан бері ?лем театрларыны? репертуарынан т?спей, шын м?нінде классикалы? ?ойылым?а айналды. Елорда к?рермендері де б?л туындыны ал?аш рет тамашалап отыр?ан жо?. Бірнеше жыл б?рын К.Байсейітова атында?ы опера ж?не балет театры тартыс?а толы шы?арманы сахнала?ан болатын.

Борис Асафьевті? «Ба?шасарай б?р?а?ы» хореографиялы? поэмасыны? жа?а редакциясын ?аза?станды? хореографтар Т?рсынбек Н?р?алиев пен ?алия Б?рібаева ж?зеге асырды.

– Спектакльді дайында?ан кезімізде уа?и?а желісін т?бірімен ?згертуге тырыс?ан жо?пыз. Керісінше, к?рермендерге б?рыннан таныс н?с?аны са?тап, жа?а заман а?ымына сай азда?ан ?згерістерді енгіздік. Б??ан дейін атал?ан балетпен ж?мыс жаса?анда ке?естік стильді ?станатынбыз. Енді сценографиясы мен костюмдері келіскен спектаклімізді ?лемдік стандарт?а с?йкестендіргіміз келеді, – дейді ?алия Б?рібаева.

Оны? с?зіні? жаны бар. Балетті? сценографиясын шетелдік мамандар Эцио Фриджерио мен Франка Скуар­чапино дайындады. Итальянды? ерлі-зайыпты шеберлер безендірген сахна шынымен де к?з тартады. Ал?аш?ы актіде к?рінетін поляк шонжарыны? ?амалынан бастап, ?ырым ханы Керейді? сарайы, «К?з жасы б?р?а?ына» дейінгі декорациялар Э.Фриджерио мен Ф.Скуарчапиноны? суреткерлік ?нерінен хабар береді.

Балетті? бас кейіпкерлеріні? бірі – Керей ханны? бейнесін Т?рсынбек Н?р?алиевті? ?зі сомдап шы?арды. Уа?и?а желісі бойынша ?з ?скерін поляк еліне жоры??а баста?ан ол ?арсы жолы??ан жау­ларын жа?аннам?а аттандырып, алдынан кездескен ?амалды ?ртейді. Алайда, д?шпандарын к?йретіп ?ана ?оймай, ?зі ?ашы?ты? дертіне ?шырайды. Керей ?ртеген ?амалды? иесі – поляк шонжарыны? ?ызы Мария?а (М?дина Баспаева) деген махаббаттан ес-т?сін жо?алтады. Марияны к?? етіп, ?з сарайына ?келсе де, ?ай?ы?а берілген ?ыз о?ан илікпей ?ояды. Ж?регін ?ашы?ты? дерті ме?деген Керей ас-судан ?алады. Тек Марияны ойлайды. Осы ойды? шырмауынан оны, тіпті, с?йікті жары Зарема да шы?ара алмайды. А?ыры, бойын ?ыз?аныш билеген Зарема Марияны мерт ?ылады. Б??ан шыдама?ан Керей ?скеріне Зареманы ??здан ла?тыру?а б?йры? береді.

Балеттегі Зареманы? бейнесіне та?дал?ан ?йгерім Бекетаева, Гау?ар Усина ж?не ?нел Р?стемова сынды ?ш биші Ресей халы? ?ртісі, «Астана Опера» балетіні? к?ркемдік жетекшісі Алтынай Асылм?ратовадан т?лім алды.

– ?йгілі орыс балеринасы Татьяна Вечеслова Зареманы? бейнесін керемет сомдап шы?ар?ан еді. Ал, Галина Уланова Марияны? р?лін мінсіз ойнады. «Ба?шасарай б?р?а?ында» сомда?ан б?л ата?ты балериналарды? р?лдерін ?азіргі жас ?ртістер ?лгі етіп келеді. КСРО халы? ?ртісі Ольга Моисеева Вечесловадан ?йреніп, ?з кезегінде ма?ан осы р?лді? барлы? ?ыр-сырын ашты. Мен б?л партия?а дайында?ан балериналарды? барлы?ы да т?рлі мінездерді? иесі ж?не сонысымен ма?ан ?найды, – дейді Алтынай Асылм?ратова.

 Аман?али ?АЛЖАНОВ

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры