«Астана Опера» театрыны? ?лемдік сапары с?тті ая?талды / http://kaztv.kaztrk.kz/

«Астана Опера» театрыны? «Жібек жолы» деп аталатын ?лемдік турнесі м?ресіне жетті.

«Астана Опера» театрыны? «Жібек жолы» деп аталатын ?лемдік турнесі м?ресіне жетті. Америкадан бастау ал?ан гастрольдік сапар Нидерланд Корольдігінде ?орытындыланды.

?аза?станды? музыканттар Роттердам ?аласыны? театрында ?нер к?рсетіп, жергілікті т?р?ындарды т?нті етті.

«Астана Опера» театрыны? жарнамасы Роттердам к?шелеріні? б?рінде ілулі т?р. «Карнеги холл», Торонто мен Бастилия сахналарын ба?ындыр?ан ?аза?станды? ?ртістерді к?руге жергілікті т?р?ындар да асы?ыпты.

Бекер емес. Бай?али Момбеков пен Дина Хамзина «Абай» операсынан «Тойбастарды» шыр?а?аны сол еді, залда?ы ж?рт ?ре т?регелді.

Сон Санхен, Халы?аралы? ?ылмысты? сот президенті:

Шынымды айтсам, ?аза?станды? ?ртістер осындай ?лемдік де?гейде ?нер к?рсетеді, деп ойламадым. Мені керемет кешті? ку?сі болу?а ша?ыр?ан елшіге, ?аза? музыкасын танытып, ма?ан ерекше к??іл-к?й сыйла?ан музыканттар?а ал?ысым шексіз.

Арменияны? Халы? ?ртісі ?рі «Астана Операны?» жетекші солистеріні? бірі Барсег Туманян мен елімізді? е? мы?ты теноры Медет Шотабаевты? концертті? екінші б?лімінде сал?ан ?ндері де к?рерменді еріксіз елітті.

Сопрано дауысты Ж?пар ?абдуллинаны? орындауында?ы «Аида» операсын залда?ылар ?осыла шыр?ады. ?аза?ты? ?обызы мен домбырасыны? ?нін бейнетаспа?а жазып, ?лтты? киімдегі Біржан мен Сараны к?пшілік ?айта-?айта суретке т?сірді.

Ингрид Калуве, Нидерланд Корольдігі парламенті сенатыны? депутаты:

Музыканы? ??діреттілігі жаны?ды  тебірентеді. Мен б?гін осы концерттен ерекше л?ззат алдым. Театр жас бол?анына ?арамастан, ?ртістеріні?, музыканттарыны? к?сіби шеберлігі ?те жо?ары. Бар-жо?ы екі жыл ішінде осындай жетістікке жеткен театрды? болаша?ы зор болатынына сенемін.

Майнура Мурзамадиева, ?Р Нидерланд Корольдігіндегі Т?тенше ж?не ?кілетті Елшісі:

Нидерланд ?аза?станды экономикасы ?ар?ынды дамы?ан, саяси т?ра?ты, м?дениеті бай мемлекет ретінде жа?сы біледі. Б?гінгі шара голланды?тарды? сол білімін еселей т?сті, деп ойлаймын. Біз екі ел арасында?ы м?дени ?арым-?атынасты одан ?рі ны?айтуымыз керек. ?йткені, б?л халы?тарды бір-біріне жа?ындастырады, ?рі м?дениет ?лемінде бейбітшілік пен бірлікті са?тау?а к?мектеседі.

Рас, ?аза?ты? музыкасы ар?ылы еуропалы?тар ?лтты? д?ст?рінен, салтынан хабардар болды.

Оркестрді? орындауында?ы «?ыз ?уу» к?йін ты?дау ар?ылы ?аза?та осындай ойын бар екенін білді. Тал?амы биік к?рермен хор мен оркестрге, оны? музыкалы? жетекшісі Абзал М?хитдиновты? шеберлігіне тамсанды. Мы?ты маэстро мен театр ?жымынан голланды?тар г?л мен ?ошаметті аямады.

Н?рс?лу ?асым, тілші:

«Астана Опера» театры ?жымыны? Америка мен Еуропа?а сапары осылайша с?тті ая?талды. ?ртістер 15 к?н ішінде ?лемні? 5 ?аласыны? ірі театр сахналарында ?нер к?рсетіп, ?лкен т?жірибе жина?тады. Елді? абыройын ас?а?татты. Ал, шетелдіктер ?аза?станды жа?а ?ырынан таныды. Оларды? бас ?ала – Астана?а деген ?ызы?ушылы?тары артты. Демек, басты ма?сат орындалды.

Н?рс?лу ?АСЫМ

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры