«Времен связующая нить» гала концерті

29 с?уірде елорданы? «Астана Опера» театрыны? бас сахнасында ?лы Отан со?ысы ардагерлеріне арнал?ан «Времен связующая нить» ?айырымдылы? жобасыны? аясында ?йымдастырыл?ан ?лкен концерт ?теді.

 

«Дегдар» гуманитарлы? ?оры ?ам?орлы? ке?есіні? т?райымы Д.Н.Назарбаеваны? бастамасымен 2011 жылдан бастап 2014 жыл?а дейін JTI компаниясымен бірге «Времен связующая нить» атты ?аламат м?дени ?айырымдылы? жобасын іске асырды. Ма?саты – музыка ар?ылы ?аза?станды? ?рт?рлі буын ?рпа?тарыны? басын ?осу, жастар?а со?ыс ж?не е?бек ардагерлеріне деген ??рметті сі?іру, Отан ?шін от?а т?скен ерлер мен азат ?аза?станны? іргесін ?ала?андар?а разылы? білдіру.

Жоба аясында елімізді? барлы? ?аласында отанды? классика ?нері ж?лдыздарыны? ?атысуымен 20-дан астам концерт ?тті. Б??ан со?ыс ж?не е?бек ардагерлерімен ?атар музыкас?йер ?ауым ша?ырылды. Концерттер елімізді? е? жа?сы залдарында ?тті. Жоба ?йымдастырушылары биік тал?амда?ы ?нерді ?леуметтік жа?дайы ?рт?рлі ж?ртшылы?ты? кез-келгені тамашалай алуына м?мкіндік жасап, концерттерге кіруді тегін етті. Б?дан бас?а ?ртістер ?рбір ?алада шеберлік саба?тарын ?тті, м?нда олар музыкалы? о?у орындарында о?итын жастармен к?сібилікті? ??пиясымен б?лісті.

?айырымдылы? концерттеріні? ?р кездегі ?атысушылары ?Р халы? ?ртісі, скрипкашы Гау?ар Мырзабекова, ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, пианист Тимур Урманчеев, ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, Абай ат. МАОБТ белді солисі Андрей Трегубенко (баритон), ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, «Астана Опера» театрыны? белді солисі С?ндет Бай?ожин (баритон), халы?аралы? бай?ауларды? лауреаттары – ?ншілер Медет Шотабаев, Мейір Байнеш, виолончелист Ермек ??рманаев, «?аза?стан Камератасы» Мемлекеттік камералы? оркестрі, ?Р Мемлекеттік академиялы? симфониялы? оркестрі ж?не де бас?алар.

«Времен связующая нить» жобасы – ?о?амды? ма?ызы зор жоба. Республикада ?лкен резонанс ту?ызды. «Дегдар» гуманитарлы? ?орына Ардагерлер ке?есінен, ?ала ?кімдерінен, музыкалы? о?у орындарыны? басшыларынан к?птеген ал?ыс хаттары т?сті.

?ткелі т?р?ан б?л концерт ?айырымдылы? жобасыны? бірінші этапыны? жар?ыра?ан со??ы аккорды болуы тиіс. Б??ан «Времен связующая нить» жобасында ?р кездері ?нер к?рсеткендер ?атысады. ?аза?, еуропалы?, орыс классикаларыны? інжу-маржандары орындалады, сондай-а? со?ыс жылдарында?ы ?йгілі ?ндер де шыр?алады.

 

Концерт ?атысушылары: Тимур Урманчеев (ф-но), Андрей Трегубенко (баритон), С?ндет Бай?ожин (баритон), Медет Шотабаев (тенор), Мейір Байнеш (тенор), Ермек ??рманаев (виолончель), Еркеб?лан Сапарбаев (скрипка).

«Астана Опера» театрыны? симфониялы? оркестрі мен хоры, дирижерлері – Абзал М?хитдинов, Ерболат Ахмедияров

Бас хормейстер – Ержан Д?уітов

 

Ж?ргізушілер – белгілі киноактерлер Г?лнар Дусматова мен Берік Айтжанов.

 

Кіру тегін (ша?ыру билеттерімен). Аккредитация бойынша тел.701 808 8000 (Ольга Савельева).

Басталуы: 19.30.

Журналистерге концертті? фото ж?не видеоматериалы ?сынылады.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры