Жаңалықтар

Француз афишалары: М?дина Баспаева Китри партиясында («Астана Опера», ?аза?стан)

Заманымызды? к?рнекті французды? хореографы Шарль Жюд «Астана Опера» театры балетіні? жетекші солисі М?динаБаспаеваны «Бордо» театрыны? сахнасында композитор Л. Минкусты? музыкасына жазыл?ан «Дон Кихот» балетінде ?нер к?рсетуге ша?ырды. М?дина Баспаева 28 с?уір мен 3 мамыр аралы?ында Китри басты партиясын французды? балет труппасымен репетициядан ?ткізеді. ?ойылымны? т?саукесері а?ымда?ы жылды? маусымында. Солисіміз м?лімденген сегіз спектакльді? ?шеуінде билейді. М?дина Баспаева француз сахнасына бірінші рет шы?айын деп т?р?ан жо?. Естері?ізге сала кетейік, […]

25.04.2014
«Астана Опера» сахнасында «Ла Скала»

«Астана Опера» театры аты а?ыз?а айнал?ан «Ла Скала» театрымен бірге 9, 11, 12 мамырда «Тоска» операсыны? т?саукесерін ?сынады. «Тоска» операсы – б?л ?лемге ?йгілі «Ла Скала» театрыны? т?пн?с?ада?ы ?ойылымыны? жас театр сахнасына к?шірілуі. Жо?ары сапалы материалдардан ?зірленген декорациялар мен костюмдер миланды? театрды? шеберханаларында жасал?ан. Енді Елорда т?р?ындары мен ?она?тары операны? отаны – Италияны? ?лы ?нерін ?з к?зімен к?ретін керемет м?мкіндікке ?ол жеткізеді. К?рерменні? […]

23.04.2014
«Времен связующая нить» гала концерті

29 с?уірде елорданы? «Астана Опера» театрыны? бас сахнасында ?лы Отан со?ысы ардагерлеріне арнал?ан «Времен связующая нить» ?айырымдылы? жобасыны? аясында ?йымдастырыл?ан ?лкен концерт ?теді.   «Дегдар» гуманитарлы? ?оры ?ам?орлы? ке?есіні? т?райымы Д.Н.Назарбаеваны? бастамасымен 2011 жылдан бастап 2014 жыл?а дейін JTI компаниясымен бірге «Времен связующая нить» атты ?аламат м?дени ?айырымдылы? жобасын іске асырды. Ма?саты – музыка ар?ылы […]

22.04.2014
?нердегі ж?п

Кез келген музыкалы? о?и?а афишадан басталады. Жалтыра? суретте жар?ырап к?зге т?сіп т?р?ан «Астана Опера» театрыны? жетекші солисті Жаннат Ба?тай. 30 с?уірде ол «С?йікті мені? мекенім» атты жеке концертін ?ояды. ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Жаннат Ба?тай «Астана Опера» театрыны? бас концертмейстері Елена Сахномен дуэтте шыр?айды. Атал?ан камералы? дуэтті? шы?армашылы?ы он жылдай б?рын жарас?ан еді. Б?гінде оларды? […]

21.04.2014
Мені та?да!

(Русский) НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» в период с 18 по 27 мая 2014 года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.

18.04.2014
?аза?станды? ?оюшы хореографтар Т?рсынбек Н?р?алиев пен ?алия Б?рібаева ?сынатын «А??у к?лі»

Данышпан композитор П. И. Чайковскиді? музыкасына жазыл?ан ата?ты ?рі к?рерменні? с?йікті балеттеріні? бірі – «А??у к?лі» с?уірді? 25, 26, 27 к?ндері «Астана Опера» театрыны? сахнасында т?гіледі. Басты партияда – ?йгерім Бекетаева ж?не Тайыр Гатауов; Гау?ар Усина ж?не Еркін Рахметоллаев. ?семдігі ?ажап декорациялар мен костюмдер ?зінше бір ?уаныш сыйлайды, неге десе?із олар итальянды? шеберлер Эцио Фриджерио […]

17.04.2014
Итальянды? опера ?ншілері Даниеле Дзанфардино мен Массимилиано Фикера «Астана Опера» театрыны? М?рм?р залында ?н салады

«Астана Опера» жа?а к?кжиекке шы?ты. 20 с?уірде М?рм?р залыны? т?сауы кесіліп, «Барокко Виртуоздары мен итальянды? Бельканто Шеберлері» концертінде театр м?мкіндігіні? шегарасы ке?ейеді. Кешті? бірінші жартысында «Матфейге деген ??штарлы?», «Музыкалы? тарту» ораториінен ?зінділер ж?не И. С. Бахты?гобой ж?не скрипканы? оркестрмен орындауынан концерт, сондай-а? А. Вивальдиді? гитараны? оркестрменорындауынан концерт ?сынылады. Кешті? екінші жартысында ты?дарманды Bel Canto-ны? итальянды? шеберлері: ?лемні? жетекші театрларында ?нер к?рсететін, сирек […]

16.04.2014
Жансарайына саяхат

Камералы? залды? сахнасында Айг?л Ниязова & Раушан Бескемпірова. Bel Canto салоныны? концерттер циклы аясында, 17 с?уірде «Камералы-вокалды? музыканы? жау?арлары» атты концерті ?теді. Атал?ан кеште концерт иелері к?рерменіне ежелден келе жат?ан м?селе – ?мірді? м?ні неде деген с?ра??а жауап іздетіп, философиялы? ой?а шомылдырады. О?ан жауап іздеген ты?дарман ?ш вокалды? цикл?а тап болады. Біріншісі – Рихард Штраустыкі, ол […]

14.04.2014
Балет кеші к?рерменін к?теді

Хореографияны? ?лемдік жау?арларыны? ?здік балеттік к?ріністері к?рермен назарына 16 с?уірде «Астана Опера» театрыны? Бас залында ?сынылады. К?ктемні? осы бір ?ажап кешінде балет ?нерін ба?алайтын ?ауымды А. Аданны? «Корсар», «Жизель», Л. Минкусты? «ДонКихот», П. Чайковскиді? «?й?ыда?ы ару», «Щелкунчик», «А??улы к?л», В. Соловьев-Седойды? «Гопак», А. Бородинні?«?ыпша?тар биі» балеттерінен жар?ын к?ріністер мен ?демі ?зінділер, сондай-а? Д. Шостакович, Э. Хегерти, Н. Тілендиевті? ж?не бас?аларды? музыкасына орындалатын хореографиялы? композициялар та? ?алдырма?шы. Осындай ба?дарламаны «Астана Опера» Мариинский театрына апарып, ресейлік к?рерменні? жо?ары ба?асын иеленіп […]

10.04.2014
Ж?пар ?абдуллина Румынияда Аиданы шыр?айды

Румыния опералы? театрыны? арт-директоры Mihai Cosma ж?не дирижері Кристиан Санду «Астана Операны?» жетекшісолисті Ж?пар ?абдуллинаны Джузеппе Вердиді? «Аида» операсында басты партияны орындау?а ша?ырды. Жетекші солистіміз 12 с?уірде Румыния ?лтты? опера ж?не балет театрыны? (Бухарест) сахна т?рінде ?нер к?рсетеді.

8.04.2014
«Астана Опера» театрыны? солистері итальянды? маэстро Марко Боэмиді? шеберлік саба?ынан ?тті

Жас театр солистерін ?лкен ж?мыс к?тіп т?р – алда салма?ты итальянды? операларды? т?саукесері. ?нер иелеріні? вокалды? м?мкіндіктерін шы?дау ма?сатымен «Астана Опера?а» дирижер, пианиношы, к?рнекті маэстро Марко Боэми ша?ыртылды.

5.04.2014
«Астана Операны?» Мариинскидегі гастролін ресейлік БА? ?олдады

Ресейді? солт?стік астанасы «Астана Опера» театрыны? труппасын ?ш к?н бойы аншлагпен ?арсы алды. Наурыз кезіндегі мереке к?ндері Мариинский театрыны? жа?а сахнасында «Аттила» мен «Бiржан-Сара» опералары ?ойылып, ескі сахнасында Гала балет ?тті.

5.04.2014
Ата?ты тенор Марсело Альварес «Тосканы?» т?саукесерінде

«Астана Опера» ?ойылымдарыны? т?саукесерінде ж?лдыздармен та? ?алдыруын жал?астырады. Операда аты шы??ан итальянды?тар ??рамы: ?лемдік опера сахналарында жо?ары с?раныс?а ие, ?ле?ді м?неріне келтіріп орындауды? шебері, Паваротти, Доминго ж?не Каррерастан кейінгі «т?ртінші» тенор деген аттан ?міткер – Марсело Альварес (Каварадосси), сондай-а? белгілі опера ?ншісі Анна Пироцци (Тоска), ата?ты баритон Паоло Сильвериді? ш?кірті – Альберто Мастромарино(Скарпия). 9, 11, 12 мамырда «Астана Опера» сахнасында Дж. Пуччиниді? «Тоска» операсыны? т?сауы кесіледі. Дирижері – Даниель Орен, режиссері […]

2.04.2014
«Астана Опера» театры барлы? ?ойылымдар мен концерттерді? билетін онлайн сата бастады

Б?гін «Астана Опера» театры билетті сатуды? электронды? ж?йесін іске ?осты. Билеттер сауда?а билеттік оператор Biletbar.kz ар?ылы т?седі, билетті сату ж?ніндегі виджет театрды? сайтында орналасады. Кассадан ж?не ?аламтор ар?ылы сатып алын?ан билеттерді? ба?асы бірдей. Билетті сату ережесі б?рын?ыша: билет айырбасталмайды ж?не кері ?абылданбайды.

2.04.2014
Петербор стиліндегі «Богема»

«Астана Опера» театрыны? сахнасында екі к?н бойы – 11 ж?не 13 с?уірде Дж. Пуччиниді? «Богема» операсы ж?реді.Петерборлы?тар – Юрий Александров ж?не Вячеслав Окуневпен жа?ын серіктестік ??р?ан астаналы? театр, ата?ы шы??ан ?оюшыларды итальянды? операны бірлесіп ?ою?а ша?ырды. Дирижерлы? тізгінде – ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Абзал М?хитдинов.

2.04.2014
Валерий Гергиев – «Астана Опера» театрыны? ша?ыртыл?ан бас дирижері

Мариинский театрыны? К?ркемдік жетекшісі, Лондонны? симфониялы? оркестріні? бас дирижері Валерий Абисал?лыГергиев «Астана Опера» театрымен ты?ыз байланыста ж?мыс жасама?шы. ?аза?станды? театрды? Санкт-Петерборда?ы гастролі кезінде ?ткен келісс?зде театр басшылары бірлесіп ж?мыс жасау ж?нінде біраз м?селелерді тал?ылады.

2.04.2014
Петя мен ?ас?ыр» жа?а бояуда

Астаналы? о?ушыларды? к?ктемгі к??ілді демалысы «Астана Операда» ?туде! ?аза? ж?не орыс тілінде ж?ретін «Петя мен ?ас?ыр» симфониялы? ертегісі балаларды 24 наурызда к?теді. Кеме?гер композитор Сергей Прокофьевті? ата?ты туындысы жа?а бояу алады. Балалар?а оны тамашалау б?рын?ыдан бетер ?ызы? болу ?шін суретші-декораторлар к?ркем суреттерді? бейнетізбегін ?зірледі, соны? ар?асында симфониялы? шы?арма жас к?рермендер ?шін к?зге к?рнікті болып, жа?сы ?абылданады.

2.04.2014
Астана Опера» опералы? ж?не балеттік студия?а балаларды ?абылдайды

«Астана Опера» театрыны? ?кімшілігі опералы? ж?не балеттік студия?а балаларды ?абылдайтынын хабарлайды. Балетті ме?геруге ниет білдіретіндер 8 бен 10 жас аралы?ында, опералы? студияны? ?міткерлері 6 мен 15 жас аралы?ында, балалар хоры, оркестр, аспаптар ансамбліне келем деушілер 10 мен 16 жас аралы?ында болуы керек. Бірінші кезекте музыкалы? ?абілетке ж?не музыкалы? білімге м?н беріледі.  «Астана Опера» академиясы балалар студиясыны? менеджері Майя Бекназар, «Астана Опера» театрыны? опералы? студиясы балалар хоры мен камералы? оркестрді? ?ртістерін дайындайтынын атап ?тті. «Жас […]

19.03.2014
«Астана Опера» театрында «Татьяна к?ніне» арнал?ан концерт ?теді

25 ?а?тарда «Астана Опера» театрыны? камералы? залында «Татьяна к?ні» атты мерекелік концерт болады. Концертте П. И. Чайковскийді? «Евгений Онегин» операсынан лирикалы? к?ріністер ?сынылады. Шамалы ?ыс?артыл?ан операны? жартылай концерттік н?с?асы рояльді? с?йемелдеуімен орындалады. К?пшілік жа?сы білетін Пушкинні? «Евгений Онегин» шы?армасыны? желісі Константин Шиловскийді? либреттосына негіз бол?ан. Онегинні? келуі помещиктер отбасы Лариндерді? тынышын б?зады. Ольганы? к?йеу жігіті Ленский, ?алы?ды?ына к?з […]

19.03.2014
Майталман тенор – Ахмет А?ади Алматыда ал?аш рет Біржан партиясын орындайды

Алматы ?аласыны? т?р?ындары мен ?она?тары ?аза? операсыны? маржаны «Біржан – Сараны» т???ыш рет т?пн?с?ада, ешбір ?ыс?артусыз, маэстро Абзал М?хитдиновті? жа?а музыкалы? редакциясында ты?дау м?мкіндігіне ие болады. Аты а?ыз?а айнал?ан Мария театрыны? (Санкт-Петербор) ?здік теноры, Біржан партиясыны? ма?дай алды орындаушысы Ахмет А?ади жар?ын да албырт, ?Р е?бек сі?ірген ?айраткері Айг?л Ниязовамен бірге шыр?айды. Ресейді? халы? суретшісіВячеслав Окунев алматы к?рерменіне ?лтты? на?ышта ?зірленген та?даулы […]

19.03.2014
?лем сахналарын д?р сілкіндірген кеме?гер скрипкашы Ержан К?лібаев Алматыда ?нер к?рсетеді

С?раныс?а ие скрипкашыларды? бірі, халы?аралы? конкурстарды? лауреаты – Ержан К?лібаев 5 а?панда «?аза?концерт» сахнасында «Симфониялы? концертке» ?атысады. Талантты отандасымызды? орындауында П. И. Чайковскийді? скрипкадан концерті ?теді. Б?л туынды композитор жаз?ан шы?армаларды? шары?тау шегі саналады. Екінші б?лімде Сергей Рахманиновты? жау?арлары, № 2 ми минор симфониясы ?сынылады, дирижері – Абзал М?хитдинов. «Астана Опера» театрыны? музыкалы? жетекшісі Абзал М?хитдинов, Ержан К?лібаев ?лемдік м?дениет сахнасында с?раныс?а ие аспапшы […]

19.03.2014
Елімізді? ерекше хоры ?сынады

«?аза?концерт» сахнасында хор музыкасыны? барлы? ба?ытта?ы к?рделі шы?армаларын же?іл де, ас?ан шеберлікпен ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері Ержан Д?уітовті? басшылы? етуімен «Астана Операны?» Камералы? хоры орындайды. ?ртістерді? жан тебірентерлік дауысын 7 а?панда тамашалау?а болады. Кеш ба?дарламасында хор музыкасыны? барлы? ба?ыты ?амтылады. Бірінші б?лімде ты?дарман назарына ?лемдік хор ?неріні? жау?ары – Г. Свиридовты? «Пушкинский венок» туындысы ?сынылады. Атал?ан шы?арманы […]

19.03.2014
?аза?станны? т?кпір-т?кпірінен келген ?ыздар ?ыз Жібек р?ліні? кастингінде ба?тарын сынайды

Бірінші ?лтты? «?ыз Жібек» операсы жа?а форматта ?сынылма?шы. Операны ?ою?а Лас-Вегаста керемет шоудан бастап ?лемні? жетекші театрларында ?ойылымдар?а дейін ?оятын, барлы? жанр мен ба?ытта ж?мыс жасайтын аты ?лемге ?йгілі, б?гінгі к?ні жо?ары с?раныс?а ие режиссер Франко Драгоне ша?ыртылды. Театрды? ма?саты – ?лтты? музыкалы? классиканы? жау?арын театр ?неріндегі озы? жетістіктер мен б?гінгіні? замануи жеткізу жолдары ар?ылы к?рсету. Жа?а пішімдегі […]

19.03.2014
Алматыда?ы ?ланасыр Гала концертті ?ркім к?руі тиіс

Амбициялы ?лемдегі е? жас «Астана Опера» опера ж?не балет театры к?пшілік назарына «Театрды? ?мірге келуі» атты?ланасыр Гала-концерт ?сынады. «Астана Операны?» жетекші солистері мен шы?армашылы? ?жымы 6 а?панда Абай ат. МАОБТ сахнасында м?нді кешті паш етпекші. К?рерменді бейнелі ?сер беретін, ау?ымды шешімдер пайдаланыл?ан адам айт?ысыз театрлан?ан шоу к?тіп т?р. Концертте Жаннат Ба?тай, Жан Т?пин, Дина Хамзина, Тал?ат М?сабаев, С?ндет Бай?ожин, ?лфия […]

19.03.2014
Алматы?а «Ромео мен Джульетта?а» дирижерлы? етуге к?рнекті маэстро Ренат Салаватовты ша?ыртылды

«Бордо Операсы» балеттік труппасыны? директоры, жар?ыра?ан Шарль Жюдті? ?ойылымында?ыСергей Прокофьевті? аты а?ыз?а айнал?ан «Ромео мен Джульетта» балеті Абай ат. МАОБТ сахнасында паш етіледі. Басты партияларды орындайтын «Астана Опера» театры балетіні? жетекші солистері: ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, «Premio Roma Italy» сыйлы?ыны? лауреаты ?лбіреген бишіМ?дина Баспаева (Джульетта) ж?не ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері майталман Тайыр Гатауов (Ромео). Ша?ыртыл?ан дирижер – Ресейді? Е?бек сі?ірген ?ртісі ж?не Татарстанны? […]

19.03.2014
Астана Опера» театрыны? тарихы: ?мірге келгеннен бастап б?гінгі к?нге дейін

«Астана Опера» театрыны? труппасы О?т?стік астана ?она?тары мен т?р?ындарына мазм?нды гастрольдік ба?дарламасын паш етіп ?ана ?оймай, жас театр алматылы?тарды Абай атында?ы Мемлекеттік Академиялы? опера ж?не балет театрыны? екінші ?абатында орналас?ан жа?а театрды? ?алай д?ниеге келгені жайлы сыр шертетін фоток?рмесімен та? ?алдырады. К?рмеде ?р?айсысы т?рт фотодан т?ратын 12 стенд орналас?ан, онда «Астана Опера» МОБТ тарихыны? ал?аш?ы […]

19.03.2014
?серлі де, еліктіретін «Роден» балеті Алматыда ал?аш рет ?ойылады

Психологиялы? балетті? шебері – Борис Эйфман к?рерменні? сана-сезімін т??керіп, махаббат азабыны? жан ай?айына жылатса, енді бір к?ріністе к?лдіретін «Роден» балетіні? т?саукесерін 10 а?панда Алматыда к?пшілік назарына ?сынады. Басты партияларды орындайтын «Астана Опера» балетіні? жетекші солистері: жар?ыра?ан ?йгерім Бекетаева, жанды баурайтын Ж?нібек Иман??лов пен ?йіріп ?кететін ?нел Р?стемова. Балет ата?ты м?сінші Огюст Роденні? ш?кірті Камилла Клодельді? психиатриялы? ауруханада жат?ан к?рінісінен басталады. Жас ?рі талантты Камилланы? […]

19.03.2014
«Петя мен ?ас?ыр» – «Каза?концертте» ине шаншар жер бол?ан жо?

Кеме?гер композитор Сергей Прокофьевті? ?аза? тіліндегі «Петя мен Кас?ыр» ертегісі Алматыны? кішкентай к?рермендеріне«Астана Опера» оркестріні? орындауында т???ыш рет ?сынылды. Аударма авторы – ?аза?стан Республикасыны? Е?бек сі?ірген ?айраткері Жоламан Т?рсынбаев. М?тінін о?ы?ан Т?леген Назарбеков, оркестрге дирижерлы? еткен Руслан Баймурзин. «Петя мен Кас?ыр» ертегісі симфониялы? оркестрді? с?йемелдеуімен м?нерлеп о?у?а арнал?ан, оны оркестр ?леміні? жолсерігі деуге де болады. Атал?ан шы?арманы? м?ні ертегідегі ?р кейіпкерге ?з аспабы мен ?з ?уеніні? с?йкес келуінде. Мысалы, «?ас?ыр» – валторна, […]

19.03.2014
«Астана Опера» театрында с?йікті романстар шыр?алады

«Астана Опера ?сынады» абонементтер кезе?і камералы? музыканы с?йер ?ауымды ?уантуын жал?астырады. 19 а?панда театрды? камералы? залында – «Орысты? классикалы? романсы»! Орыс романсы жанры XIX ?асырды? бірінші жартысында романтизмні? ы?палымен ?алыптас?ан еді. Кейінірек жанр ?з ішінде — салонды?, ?атыгез романс ж?не т.б. бірнеше т?рге б?лініп, дамыды. Орыс романсыны? «Алтын ?асыры» XIX-XX ?асырларды? аралы?ына т?спа-т?с келді. Опера ?ншісіні? репертуарында камералы? музыкадан туындылар болады, айталы?, ?лемні? е? ?здік меццо-сопраносы […]

19.03.2014
«М?дениетімізді? ордасы «Астана Опера» театрына батасын берді»

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы гастролі к?птен к?ткен шара болса да, тол?аныс?а толы еді. Неге десе?із, б?л ш?кіртті? ?стазына барып, елімізді? е? жас ?рі амбициясы жо?ары театрында нендей жетістікке ?ол жеткізгенін к?рсету болатын. О?т?стік астананы? т?р?ындары мен ?она?тары ?алай ?абылдайды, ?ойылымдар ?нар ма екен, осы ж?не бас?а да с?ра?тар театрды? шы?армашылы? ?жымын тол?андырмай ?ой?ан жо?. К?рерменін […]

19.03.2014
«Астана Операда» «Балет музыкасыны?» концерті ?теді

21 а?панда «Астана Опера» театрыны? Камералы? залында «Балет музыкасы» атты концертте П. Чайковский, Л. Минкус, Г. Перселл, Ш. Гуно, Б. Асафьев ж?не Р. Салаватовты? ?сем балеттік музыкасы ша?ын симфониялы? оркестрді? орындауында шыр?алады.   Кеште ?н салатын «Астана Опера» театрыны? солистері: Салтанат Ахметова, М. З?к?риянов, Ба?дат ?білханов, М?хамеджан Ахатов, Тол?ын ?алибаева ж?не Любовь Ткаченко. Балет музыкасыны? ерекшелігі – мазм?ны тере? ж?не биге арнал?анды?ында. Онда?ы ?рбір к?ріністі? кейіпкері ?зіне т?н музыкалы? сипаттама?а ие. […]

19.03.2014

«XX ?асырда?ы композиторларды? музыкасы» атты ?сем концерт Камералы? залды? сахнасында 28 а?панда ?теді. Кеште ?ткен ж?зжылды?та?ы америкалы?, батысты? ж?не ке?естік мектепті? композиторларыны? шы?армалары ?сынылады. Осы бір ?ажап кеште к?рнекті композитор Э. Морриконені? жаны?а тынышты? сыйлайтын асыл музыкасы к?йбі? тіршілікті? таусылмайтын м?селелерін бір с?тке ?мыттырып, рухани азы? болады. Шлягерге айнал?ан «Миссия» кинофильміндегі «Гобой Габриэльді?» туындысы ты?дарман?а басты кейіпкер Габриэльді? […]

19.03.2014
Дари?а Назарбаева Романстар кеші

4 наурызда «Астана Опера» мемлекеттік опера ж?не балет театрыны? камералы? залында Дари?а Назарбаеваны? ?айырымдылы? концерті ?теді. Кеште ?йгілі орыс ж?не еуропалы? романстары шыр?алады. Б?л концертті, сондай-а? Д. Назарбаеваны? ел алдында к?рсеткен барлы? ?нерін м?дени-?леуметтік жоба деп айту?а болады. Б?л жобаны? бір ма?саты – музыка ?нерін ж?ртшылы?ты? кез келгені тамашалай алатын жа?дай?а жеткізу. Концертке билеттер тегін […]

19.03.2014
Саквояж жинаулы, со??ы дайынды?тар ж?ргізілуде

«Астана Опера» Мариинскиге келді. Ба?алыны? б?рі жетті: к?лемді декорациялар, мы?да?ан костюм, дыбыс жабды?ы, жары?,монтаж кезінде ?ажет болатын т?рлі ?са?-т?йекке толы ?ораптар. ?она?жай ?ожайындар жа?а Мариинский театрыны? алып есіктерін ай?ара ашты. ?абылдап жат?ан жа? ?аза?станды?тарды ?уана ?арсы алды. Техникалы? команда білек сыбанып, тер т?гуде, Мариинскидегі ?ріптестер де ?арап ?алмай, ?олдан келген к?мектерін к?рсетіп, ?олдап жатыр. Декорациялар жалпы к?лемі 324 шр. метрді алатын […]

19.03.2014
«Астана Операны?» Мариинскидегі баспас?з м?слихатыны? онлайн к?рсетілімі

Б?гін са?. 14:00 (Астана уа?ыты бойынша) Мариинский театрыны? сайтында (http://mariinsky.tv/n/) «Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы шетелдік гастроліне арнал?ан баспас?з м?слихатыны? онлайн к?рсетілімі болады. Баспас?з м?слихаты барысында астаналы? театрды? Санкт-Петербор?а алып келген ?ойылымдары, жас ?нер ша?ыра?ыны? алда?ы жоспары, Мариинский театрымен ?арым-?атынасын дамытуды? болаша?ы тал?ыланады. Спикерлер: Т?леген М?хамеджанов – «Астана Опера» театрыны? директоры, ?аза?станны? мемлекеттік ?айраткері, композитор, ?аза?стан Республикасыны? Е?бек сі?ірген ?айраткері. Абзал […]

19.03.2014
Аттила Санкт-Петерборда

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы шетелдік гастролі Мариинский театрынан басталды! Сегізінші наурыз, Халы?аралы? ?йелдер к?нінде Мариинский-2 жа?а сахнасында Джузеппе Вердиді? м??гі ?лмес «Аттила» операсы ?ойылады. Б?л к?ні дирижерлы? пультті маэстро Валерий Гергиев (Ресей, Мариинский театры) ?ол?а алады. ?оюшы режиссері – Италияда?ы беделді опералы? режиссерларды? бірі – Пьер Луиджи Пицци (Италия, «Teatro dell’ opera di Roma»). Орындаушы ж?лдыздар ??рамы: Аттила – Роберто Тальявини (Италия), Эцио – Клаудио Сгура (Италия), Одабелла – Ж?пар ?абдуллина(?аза?стан), Форесто – Лучано Ганчи (Италия) ?ойылымны? ?серлі болатынынан д?мелі етеді. Вердиді? драмалы? та?ырыптары: махаббат, ??штарлы?, ?ыз?аныш пен ?шпенділік, ??рбанды?, досты?, залымды?, сат?ынды?, т?каппарлы? пен ?лім […]

19.03.2014
«Хореографияны? ?лемдік жау?арлары» GalaBallet

Тол?андыратын, сезімге толтыратын, бал?ын да жар?ын, ?аны? бояуымен шынайы ?сер беретін, бір с?збен айт?анда, Мариинский театрыны? ескі сахнасында мереке сыйлайтын – GalaBallеt. Хореографияны? ?лемдік жау?арларыны? ?здік балеттік к?ріністер тізбегі к?рермен назарына 9 наурызда паш етіледі. К?ктемні? ?ажайып кешінде балет ?нерін с?йер ?ауымды жар?ыра?ан к?ріністер мен Адольф Адан, Людвиг Минкус, Херман Левенскьольд, Камиль Сен-Санс, Александр Бородин, Петр Чайковский, Борис Асафьев, Евгений Брусиловский, Василий Соловьёв-Седойды? к?ркем туындыларына […]

19.03.2014
?аза? операсыны? маржаны «Бiржан-Сара» ал?аш рет Мариинскиде

Ал?аш рет Мариинский-2 театрында ?аза? операсыны? маржаны к?рнекті композитор М??ан Т?лебаевты? «Бiржан-Сарасы»орындалады. Бiржан партиясын Мариинский театрыны? солисті, Ресейді? Е?бек сі?ірген ?ртісі, Татарстанны? халы? ?ртісі –Ахмет А?ади ?аза?стан мен Татарстанны? халы? ?ртісі, Мемлекеттік сыйлы?ты? лауреаты – Н?ржамал ?сенбаевамен бірге10 наурызда шыр?айды. Опера т???ыш рет 1946 жылы 7 ?арашада Алматы ?аласында Абай ат. МАОБТ сахнасында жары? к?рген еді, ол кезде Біржан мен Сараны бірінші болып ?нуар ?мбетпаев пен К?л?ш Байсейітова сомда?ан. Ресейде оны? т?сауы 1948 жылы М?скеуде ?нер мы?тыларына […]

19.03.2014
Мариинский «Астана Опера?а» т?регеп т?рып ?ошемет к?рсетті

Гастрольдік репертуар іріктелді, к?нде дайынды?, жол?а шы?ты?. Міне, «Астана Опера» Мариинскиде. Жас театр ?зімен бірге не ?келді, тыныс-тіршілігі ?алай, к?нделікті ж?мысы ?андай – бірінші к?ннен-а? Петерборды осы с?ра?тар мазалады, енді толы?ыра? то?талса?. Сахна, шымылды? т?рілді… Басты кейіпкерді? жа?а бейнесі ?лемдік театр ?о?амдасты?ыны? ?лкен ?ызы?ушылы?ын тудыр?ан маэстро Пьер Луиджи Пицциді? ?ойылымында?ы «Аттила» операсы петерборлы? тал?ампаз к?рерменні? […]

19.03.2014
«Астана Операмен» бірге Наурызды атап ?тейік

К?ктемгі Наурыз мерекесі ?арса?ында, 19 наурызда «Астана Опера» театрыны? камералы? залында театрды? жетекші солистері мен камералы? хорыны? ?атысуымен «Наурыз-К?ктем» атты ?ннен шашу шашатын концерт ?теді. Камералы? залды? концертіне ал?аш рет ?алия Бай?азинованы? басшылы? етуімен миманс труппасыны? ?ртістері ?атысады. Ба?дарламасы ?ызы?ты ?рі алуан-т?рлі кеште ж?рекке жа?ын ?аза? халы? ?ндері, романстары мен саздары, ?аза?стан композиторларыны? операсынан к?ріністер […]

19.03.2014
М?дениетімізді? ордасы «Астана Опера» театрына батасын берді

«Астана Опера» театрыны? ал?аш?ы гастролі к?птен к?ткен шара болса да, тол?аныс?а толы еді. Неге десе?із, б?л ш?кіртті? ?стазына барып, елімізді? е? жас ?рі амбициясы жо?ары театрында нендей жетістікке ?ол жеткізгенін к?рсету болатын.

14.03.2014

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры