?йгерім Бекетаеваны Будапешт пен Лондон к?тіп т?р

d00cfdc2211c0f1

«Астана Опера» балетіні? жетекші солисті ?йгерім Бекетаева?а Ресейді? Халы? ?ртісі Борис Эйфманнан оны? труппасымен с?уір айыны? ал?аш?ы к?ндері Будапештте, с?уірді? 15 мен 19 аралы?ында Лондонда, «Колизей» театрында ?тетін гастроль барысында ?нер к?рсету ж?нінде ?сыныс т?сті.

?аза?станды? жас ?нер ордасы Мариинский театрына гастрольмен бар?анда Санкт-Петерборлы? Мемлекеттік Академиялы? Балет Театрыны? директоры Борис Эйфман ?йгерім Бекетаеваны? ?ліп бара жат?ан а??уды? р?лін ойна?ан кездегі ішкі жан д?ниесіне, к?сіби де?гейіне ?айран ?алыпты. Б??ан дейін Ресейді? Халы? ?ртісі «Астана Опера» театрыны? труппасымен «Роден» балетіні? т?саукесерінде ж?мыс жаса?ан, ол кезде н?зік ?йгерім Бекетаева Камилла Клодельді биледі. Жас ?ртіс еуропалы? сахналарда да осы р?лді орындайды. О?ан о?ай со?пайды, себебі атал?ан балетті? хореографиясы ?деттегі классикадан да керемет. Онда?ы басты кейіпкер адамны? денесі ж?не оны? м?мкіндіктері болып табылады. Жетекші солиске ж?ктелген жауапкершілік ?те жо?ары, біріншіден, б?л «Роден» балетіні? Лондонда?ы т?саукесері, екіншіден, Борис Эйфман еш?ашан ?зге театрдан ?ртістер ша?ыр?ан емес, б?л ?йгерім Бекетаева ?шін ?лкен ??рмет.

?йгерім Бекетаева – Алматыда?ы А. В. Селезнев ат. хореографиялы? училищені? т?легі. 2012 жылы Варнада?ы (Болгария) балет ?ртістеріні? халы?аралы? конкурсыны? лауреаты атанды, бір жылдан со? – Рудольф Нуриев ат. балет ?ртістеріні? халы?аралы? конкурсыны? лауреаты ж?не балет ?ртістері мен хореографтарыны? XII халы?аралы? конкурсыны? (М?скеу) дипломанты. Балерина ?зі ?шін жа?а эйфманды? жанрды аш?анын ж?не ?азір алдына ?ой?ан негізгі ма?саты – кемелге келу, ?зіні? жетілгенін сезіну екенін жасырмайды. «Мен ?з кейіпкерімні? ?андай сезімде, эмоцияда бол?анын д?лме-д?л жеткізу ?шін ол жайлы к?птеген кітаптар о?ыдым, фильм к?рдім. ?те к?п ж?мыс жасалды, ма?ан дейін б?л р?лді ойна?андар сахнада?ы сезімді жеткізу ма?сатында сол атмосфераны ??ыну ?шін ж?йкесі ауыратындарды? ауруханасына да арнайы бар?ан». ?йгерім бірнеше жылдан кейін оны? Камилласы м?лдем бас?а болатынын, оны? ?сетінін айтады.

«Астана Опера» балетіні? к?ркемдік жетекшісі Н?р?алиев Т?рсынбек «Астана Опера» театрыны? солистері ?зге елге барып ?нер к?рсету ?шін ?ажетті к?сіби де?гейде екені аса ??рмет, осылайша театр ?лемдегі жетекші театрлармен ?атар т?ратынын атап ?тті.

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнеры